Dane firmy

Impressum

Wymagane przepisami prawa dane identyfikujące sprzedawcę:


United Online Stores GmbH
reprezentowana przez prezesa Christian Köpfler, Christoph Uhl
Neureuter Straße 55
76185 Karlsruhe
Niemcy
Telefon: +49 721 / 920 919 19 - (mówimy po angielsku i niemiecku)
Fax: +49 721 / 920 919 20
E-Mail: [email protected]
VAT UE.: DE286174107
wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez sąd rejonowy Mannheim
Numer w rejestrze handlowym HRB 715418
 

Alternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną na stronie https://ec.europa.eu/odr.


Jesteśmy gotowi uczestniczyć w procedurach rozstrzygania sporów przed podmiotami pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Od 17.09.2015 jesteśmy członkiem inicjatywy "FairCommerce"

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.haendlerbund.de/faircommerce.